Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2023

Internet
(Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
24
17
41
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
1738
2336
4074
Land Inventory System (LIS)
69
381
450
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
1
3
4
Jumlah
1832
2737
4569
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
1254
2784
4038
Sistem Pengurusan Aduan ICT
110
117
227
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
280
254
534
Jumlah
1644
3155
4799
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon