Keratan Akhbar

Januari
Februari
01 Februari 2023 09 Februari 2023 17 Februari 2023 25 Februari 2023
02 Februari 2023 10 Februari 2023 18 Februari 2023 26 Februari 2023
03 Februari 2023 11 Februari 2023 19 Februari 2023 27 Februari 2023
04 Februari 2023 12 Februari 2023 20 Februari 2023 28 Februari 2023
05 Februari 2023 13 Februari 2023 21 Februari 2023    
06 Februari 2023 14 Februari 2023 22 Februari 2023    
07 Februari 2023 15 Februari 2023 23 Februari 2023    
08 Februari 2023 16 Februari 2023 24 Februari 2023    
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon